Blog

Privacy statement

HomeMadeSpekkoeken Privacy statement

 

HomeMadeSpekkoeken, gevestigd aan de van Neercasselstraat 1B, 6851 BR te Huissen bereikbaar via homemade-spekkoeken@hotmail.com telefoonnummer 0641214405 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

HomeMadeSpekkoeken verzamelt en verwerkt enkel persoonsgegevens die nodig zijn om de dienstverlening richting de klant te kunnen uitvoeren. HomeMadeSpekkoeken respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt vertrouwelijk en volgens de algemene verordening persoonsgegevens (AVG) worden behandeld. Gegevens worden in geen enkel geval verkocht of beschikbaar gesteld aan derden voor doeleinden anders dan het uitvoeren van onze dienstverlening.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt HomeMadeSpekkoeken?

Als jij, als consument, gebruik maakt van onze diensten en/of producten slaan wij de volgende persoonsgegevens op:

 

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Wat is het doel van de gegevensverwerking?

HomeMadeSpekkoeken zal persoonsgegevens alleen opslaan en verwerken in de volgende gevallen:

 

  • Wanneer betalingen moeten worden afgehandeld;
  • Voor het bezorgen van de bestelde producten bij de beoogde ontvanger(s);
  • Om onze klanten te kunnen e-mailen of bellen wanneer dit nodig mocht zijn;

 

Hoe lang bewaart HomeMadeSpekkoeken de gegevens?

HomeMadeSpekkoeken hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens die opgegeven worden in de webshop of die namens de klant ingevoerd worden in de webshop. Documenten die wij op een andere manier verkrijgen worden binnen één maand na afronding van de overeenkomst verwijderd.

 

Deelt HomeMadeSpekkoeken persoonsgegevens met derden?

HomeMadeSpekkoeken deelt de persoonsgegevens van klanten alleen wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die, in onze opdracht, persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens van onze klanten. HomeMadeSpekkoeken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Mollie payments, waarmee wij samenwerken heeft haar eigen privacyverklaring. Klik hier om naar het privacystatement van Mollie te gaan.

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Elke klant heeft het recht zijn/haar opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je, als klant, het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HomeMadeSpekkoeken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je bij ons een verzoek mag indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, kunnen sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens. Daarnaast kun je je verzoek tot het intrekking van je toestemming of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar homemade-spekkoeken@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat zulke verzoeken door jou zijn gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met cijfers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit vragen wij ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

 

Klachten

Mocht je klachten hebben over de manier waarop HomeMadeSpekkoeken jouw persoonsgegevens behandelt, dan kan je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

 

HomeMadeSpekkoeken neemt het beveiligen van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende matregelen om eventueel misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via homemade-spekkoeken@hotmail.com.

 

Homemadespekkoeken